Menu

EgedalPortal

Din lokale indgang til nettet

Egedal Arkiver og Museum
www.egedalarkiverogmuseum.dk

Ledøje-Smørum Historisk Forening
Smørum Bygade 35, Smørumovre
www.lshist.dk

Musik- og Kultur

Egedal Musik- og Kulturskole 
Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke
www.egedalmusikogkulturskole.dk

Miljø og natur

Egedal Kommunes klima 
www.trap.lex.dk ... 
Ferske vande i Egedal 
BuresøSkenkelsø Sø og Værebro Å
www.trap.lex.dk ... 

Oversvømmelses kort
Stenløse Å
www.youtube.com ... 

Egedals historie

Egedal Kommunes historie
Egedal Kommune er opstået ved sammenlægning af tre kommuner: Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke.
www.da.wikipedia.org/wiki/  ...

Historiske kort på nettet 
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk

Danske Slægtsforskere i Egedal 
www.slaegt.dk/egedal ... 

Lokalmedie historie

Egedal2040.dk (Ophørt)
Egedal2040.dk på archive.org 

Lokalavisen Egedal, 2008-2019 
www.archive.org ...  

Lokalavisen Egedal 
www.facebook.com/lokalavisenegedal

Historienyt DK