Menu

EgedalPortal

Din lokale indgang til nettet

Links

Søg familiemeddelelser v/Berlingske
Mindeord, bryllupper, fødsler
www.navne.dk

De Gule Sider 
www.degulesider.dk

Dansk Biografisk Leksikon 
Digitaliseret 2. udgave, online
www.rosekamp.dk/DBL_All ...

Dansk Biografisk Leksikons historie 
www.da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Biografisk ...

Navne i Egedal

Christine Brochdorf 
www.altinget.dk ... 

Karsten Søndergaard 
www.facebook.com/borgmesterEgedal
www.wikipedia.org/wiki/Karsten ... 

Pernille Bloch Madsen 
www.linkedin.com ... 

Slægtsforskning

Danske Slægtsforskere i Egedal 
www.slaegt.dk/egedal ... 

Danske Slægtsforskere
www.slaegtogdata.dk
Slægtsforskernes Bibliotek 
www.bibliotek.dis-danmark.dk
Kirkebøger og folketællinger
www.arkivalieronline.dk
Statens Arkiver 
www.sa.dk
Danske arkiver 
www.arkiv.dk
www.arkivvejviseren.dk
Politiets Registerblade 
www.politietsregisterblade.dk

Udbredelsen af navne 
www.namespedia.com