Menu

EgedalPortal

Din lokale indgang til nettet

Google søg

Google advanced search
www.google.dk/advanced_search
Google Trends
www.google.com/trends
Se din søge historik
www.myactivity.google.com
Google privatliv indstillinger
www.myaccount.google.com/privacycheckup

Sociale medier

Søg efter et hashtag
www.hshtags.com

Egedal nævnt i sociale medier
www.socialmention.com/search ...

Instagram

Søg efter Instagram billeder

FindGram
Søg via hashtag eller bruger
www.findgram.com
FindGram som Google Chrome udvidelse
www.chrome.google.com/webstore ...

Gramfeed
Photos, videoer, brugere og steder
www.gramfeed.com

Search Instagram
www.searchgram.appstock.org
Search Instagram som Chrome udvidelse
www.chrome.google.com/webstore ...

Populære danskere Instagrammere
www.overskrift.dk/ranking/instagram

Københavns Kommune på Instagram
www.instagram.com/koebenhavnskommune

Sproget

Sproghjælp v/Dansk Sprognævn
Opslagsværker, grammatik og kommaregler
Gratis: iPhone og Android.

Fagudtryk og begreber
www.informationsordbogen.dk

Egedal Leksikon
www.egedalleksikon.dk

Kort og adresser

Download kort
www.download.kortforsyningen.dk

Danmarksadresser.dk 
Har matrikelnumre, søg først på en adresse
www.danmarksadresser.dk

Adresse-info med matrikel numre
www.adresse-info.dk/Vis

Kort på nettet v/Geodatastyrelsen
www.kmswww3.kms.dk/kortpaanettet

Kort - Matrikel-Info
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.mingrund.dk

Historiske kort på nettet 
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk

Billeder

Gratis billeder 
www.unsplash.com
www.pixabay.com
Creativecommons
www.search.creativecommons.org

Google billedsøgning
Upload et billede og se om det er på nettet
www.google.dk/imghp

Hjemmeside arkiv

Wayback Machine - Hjemmeside arkiv
www.archive.org

Hjemmesider - gem selv en side
www.archive.is

Gadenavne

Kraks Vejvisere 1770-1969
www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak

Telefonbøger fra KTAS 1880-1965
www.ptt-museum.dk/samlinger ...